سیستمی یکپارچه

محصولات آسان سیتم 

گروه آسان سیستم با توجه به اندازه فعالیت های هر سازمان، راهکارهای متفاوتی را برای پوشش فرآیندهای مشتریان خود ارائه می دهد. در صورتیکه شما از جمله شرکت ها و سازمانهایی هستید که پرسنل و اطلاعات بسیار زیاد و گردش مالی بالایی دارید و تعداد پرسنل اداری و فنی شما بیش از 100 نفر می باشد بهترین گزینه استفاده از راهکار ERP است. در صورتیکه نیاز سازمان شما و تعداد کاربرانتان محدودتر باشد از راهکار نرم افزار حسابداری فرداد استفاده کنید.

بیشتر می خواهید؟

ما چه

کاری انجام

می دهیم؟